Антон Красов Юрист, правозахисник, тренер, консультант

Редакция Цензор.НЕТ может не разделять позицию авторов. Ответственность за материалы в разделе "Блоги" несут авторы текстов.

ВОЄННИЙ СТАН. ПРАВОВІ РОЗ'ЯСНЕННЯ - ч.1

1035 0
ВОЄННИЙ СТАН. ПРАВОВІ РОЗ'ЯСНЕННЯ - 1

Із введенням в Україні воєнного стану збільшується кількість питань, пов'язаних із цим процесом. Інформації, яка б містила чіткі роз'яснення, все ще недостатньо. А тому є необхідність в написанні циклу статей, які розвіюватимуть міфи та пояснюватимуть правові наслідки воєнного стану як загальні (для всіх громадян), так і для військовослужбовців та військовозобов'язаних. 

Воєнний стан. Розбираємось із початком...

 26.11.2018 р. Верховна Рада затвердила указ Президента про введення воєнного стану в Україні спеціальним законом. Відповідно до ч. 6 ст. 5 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" - Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України, офіційно оприлюднюється разом із законом щодо затвердження такого указу Президента України та набирає чинності одночасно з набранням чинності таким законом.

Також відповідно до ч. 3 ст. 5 цього закону указ президента, затверджений Верховною Радою, підлягає негайному оприлюдненню.

Отже, в даному разі дії формула : "немає закону - немає і указу". Текст закону вперше був опублікований в офіційному виданні "Голос України" 28.11.2018 р. № 226. На сайті Верховної Ради також міститься інформація про набрання чинності законом і указом президента з 28.11.2018р. З цього часу воєнний стан в Україні офіційно розпочав діяти. 

Хоча і 26.11, і 28.11 вже настало, для правового застосування  в різних справах у майбутньому це може мати важливе значення.

... і закінченням воєнного стану

В соціальних мережах та коментарях у ЗМІ можна  почути різні діаметрально протилежні висновки про час закінчення воєнного стану та його можливе продовження. А як же насправді?

Відповідь на це питання чітка і однозначна. Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в п. 1 указу Президента зазначено, що воєнний стан в Україні триває до 26 грудня 2018 року, тобто ця дата є останнім днем дії воєнного стану. Про це свідчить ч. 1 ст. 7 Закону: "Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях припиняється після закінчення строку, на який його було введено".

Чи може бути продовжений воєнний стан після 26 грудня 2018 року? - Так, така можливість існує. Але в такому разі необхідно буде пройти спочатку всю передбачену законом процедуру, як у випадку із введенням воєнного стану, а саме: рішення РНБО, видання Президентом указу про введення воєнного стану, затвердження указу Верховною Радою шляхом ухвалення відповідного закону, набрання ним чинності разом з опублікуванням. 

Географія воєнного стану

Відповідно до абз. 2 п. 1 Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Це означає, що межі зазначених вище областей та вод є межами дії воєнного стану. На іншій території України воєнний стан не діє, а відтак не діють всі можливі обмеження прав і свобод людини та інші обмеження, які можуть вводитися під час воєнного стану. 

Воєнний стан і права людини

Для загально розуміння правової природи воєнного стану почнемо з визначення. Відповідно до статті 1 Закону України "Про правовий режим воєнного стану": 

"Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень".

Отже, з цього визначення можна виокремити 4 компоненти воєнного стану:

- особливий правовий режим;

- збройна агресія та/або її небезпека;

- надання органам влади додаткових повноважень для усунення загроз;

-тимчасове обмеження прав людини.

Тимчасові обмеження прав людини можуть бути запроваджені (не обов'язково) в рамках заходів правового режиму воєнного стану, який передбачений у статті 8 Закону. Однак важливо розуміти, що такі обмеження можуть запроваджуватись лише на підставі  рішень відповідних органів влади, які мають бути оприлюднені в законний спосіб. Це означає, що якщо ви стикаєтесь з певними обмеженнями, які не діяли в мирний час, потрібно перевірити правомірність таких усних обмежень, вимагаючи ознайомити вас з правовим актом, на підставі якого здійснюються ці обмеження. 

Суб'єкти, які наділені правом здійснювати заходи воєнного стану відповідно до статті 8 Закону такі:  військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

Замість висновків

Зберігаємо спокій. Користуємось перевіреною інформацією. Усвідомлюємо, що в Україні фактично вже п'ятий рік іде війна. Пам'ятаємо, що навіть під час воєнного стану Президент України, Верховна Рада, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, виключно в межах і в спосіб, наданих їм Конституцією України та законами України.

Наступну статтю з правовими роз'ясненнями чекайте вже скоро. В ній буде іти мова про правову суть мобілізації, роботу з оперативним резервом першої черги, військовозобов'язаними та про інші важливі питання, які ставлять перед нами громадяни та пред'являє нам життя.

Антон Красов, 

правозахисник, юрист ГО "Юридична Сотня

https://www.facebook.com/anton.krasov