Цензор.НЕТ

19.07.19 18:03
Редакция Цензор.НЕТ может не разделять позицию авторов. Ответственность за материалы в разделе "Блоги" несут авторы текстов.

Як застосовувати законодавство у сфері трансфертного ціноутворення: дослідження ФРУ та НДІ фіскальної політики Університету ДФС

Як застосовувати законодавство у сфері трансфертного ціноутворення: дослідження ФРУ та НДІ фіскальної політики Університету ДФС

Регулювання трансфертного ціноутворення та його контроль – необхідні інструменти боротьби зі схемами агресивного податкового планування, що базуються на переміщенні доходів у країни з більш сприятливими режимами оподаткування прибутків.

Трансфертне ціноутворення та його врегулювання на законодавчому рівні беруть початок у США ще у 30-х роках ХХ століття. Окремі положення щодо регулювання трансфертного ціноутворення знайшли відображення також у модельній конвенції “Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про податок на доходи та капітал” у 1963 р.

З активізацією глобалізаційних процесів кількість країн, які встановлювали контроль трансфертного ціноутворення, збільшується. Сьогодні ОЕСР виконує роль розробника стандартів та рекомендацій зі встановлення відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» та інших напрямів протидії агресивному податковому плануванню, що визначені планом дій BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – Розмивання бази оподаткування та переміщення прибутків за кордон).

Принцип «витягнутої руки» (arm’s length principle) – основний стандарт контролю трансфертного ціноутворення. Без його повноцінного розуміння практичне використання методів визначення ціни / рівня рентабельності у контрольованих операціях буде ускладнене.

Тому вкрай важливо, щоб ціни / рівень рентабельності контрольованих операцій відповідали принципу «витягнутої руки». Хоч це й вимагає значних зусиль та високого рівня компетенції фахівців як платників податків, так і контролюючих органів.

Ці питання особливо актуальні при виробництві на замовлення. Україна належить до держав, у яких контрактне виробництво на замовлення і переробка давальницької сировини є поширеною практикою - у першу чергу, завдяки сприятливому географічному розташуванню та відносно невеликій вартості засобів виробництва. Зазначені вище напрямки бізнесу мають значні перспективи для багатьох видів економічної діяльності – легкої промисловості, складального виробництва, хімічної та нафтохімічної промисловості тощо.

При цьому контрактне виробництво та переробка сировини не можуть бути ефективними без співробітництва між взаємодіючими сторонами та спільної інтегрованості у корпоративні права та органи управління один одного.

Однак, специфіка податкового законодавства України, постійні законодавчі зміни, відсутність правозастосовної практики часто є причинами суперечок контролюючих органів з платниками податків щодо застосування норм законодавства з трансфертного ціноутворення.

Також непоодинокими є випадки, коли контролюючі органи тлумачать відповідні норми Податкового кодексу на свою користь, а об'єктивна структурована інформація з практичних питань встановлення відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» часто відсутня. На додачу, невпинні законодавчі зміни змушують компанії швидко адаптуватися до них, що часто спричиняє конфлікти між бізнесом та державою.

З огляду на це, спираючись на міжнародний досвід, вітчизняне законодавство, практику роботи контролюючих органів та судової системи, ми у Федерації роботодавців України спільно з НДІ фіскальної політики Університету ДФС провели дослідження широкого спектру проблем застосування законодавства у сфері трансфертного ціноутворення щодо операцій з виробництва на замовлення.

Ключові висновки та рекомендації дослідження стосуються таких питань:

1) встановлення кола контрольованих операцій на основі критеріїв, визначених вітчизняним законодавством;

2) функціональний аналіз сторін операцій та визначення ознак зіставності;

3) аналіз джерел інформації та пошук зіставних операцій / компаній;

4) вибір та обґрунтування методу трансфертного ціноутворення;

5) проведення економічного аналізу та формалізація отриманих результатів шляхом підготовки звіту та документації з трансфертного ціноутворення.

Отже, висновки та рекомендації сфокусовані насамперед на практичних аспектах процесу встановлення відповідності умов контрольованих операцій з виробництва на замовлення вимогам законодавства з трансфертного ціноутворення та спрямовані на мінімізацію ризиків платників податків під час його застосування і запобігання конфліктних ситуацій з фіскальними органами.

З повним текстом нашого дослідження можна ознайомитися тут.


Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику