Цензор.НЕТ

03.09.19 12:07
Редакция Цензор.НЕТ может не разделять позицию авторов. Ответственность за материалы в разделе "Блоги" несут авторы текстов.

Портнов і гідність індівідуального прєдпрініматєля

Недавній московський індівідуальний прєдпрініматєль і засновник московського ж збиткового мікропрєдпріятія Андрій Портнов вважає, що згадка його прізвища у контексті передачі відомостей Російській Федерації шкодить честі і гідності.

Публікую відзив на позовну заяву.

Печерський районний суд м. Києва,

м. Київ, вул. Володимирська, 15

Суддя Соколов О. М.

Справа N757/43705/19-ц

Позивач: Портнов Андрій Володимирович,

місце проживання: вул. Є. Коновальця, б. 36-в, кв.50, м. Київ, 01133, тел. відсутній, адреса для листування: м. Київ, 04080, а/с 76, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2696308339, e-mail: andrey@portnov.com.ua

Відповідача 1:

Порошенка Петра Олексійовича,

Представника Відповідача 1:

Голованя Ігоря Володимировича,

адвоката Адвокатського об'єднання "Головань і партнери", адреса для листування: Адвокатське об'єднання "Головань і партнери", вул. Бульварно-Кудрявська, 33б, м. Київ, 01054, тел. 044 486 00 47, e-mail: igor@golovan.ua

Відповідач 2: Політична партія "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ",

Відповідач 3: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕКАНАЛ "ПРЯМИЙ" (ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ "ПРЯМИЙ"),

Відзив на позовну заяву

У своїй позовній заяві Позивач стверджує, що Відповідачем 1 Порошенком П. О. було поширено про Позивача недостовірні негативні відомості. При цьому вимагає спростувати нібито твердження Порошенка П. О. такого змісту: "Матеріали "справи моряків" не зважаючи на таємницю слідства були передані ДБР пану Портнову, який̆ потім передав цю інформацію Російській Федерації, а конкретно постійному представнику РФ в ООН Василю Небензю". Позивач посилається на поширення 12.08.2019 цієї інформації веб-порталами https://eurosolidarity.org, https://prm.ua.

1. Позивач посилається на п. 12 Постанови Пленуму ВСУ N1 від 27.02.2009, та зазначає, що Петро Порошенко є "автором поширеної інформації".

Проте, насправді, у зазначеній Постанові йдеться про те, що відповідачем у разі поширення оспорюваної інформації в мережі Інтернет є автор відповідного інформаційного матеріалу [а не автор поширеної інформації, як намагається представити позивач] та власник веб-сайту.

Зрозуміло, що Порошенко П. О. не є автором цього інформаційного матеріалу та не є власником веб-сайту.

Більше того, пан Портнов уникає викладення у позові всіх відомих йому обставин справи. А саме, тієї обставини, що оскаржена ним інформація не є самостійною публікацією, а лише є висвітленням брифінгу Петра Порошенка від 12.08.2019 (https://www.youtube.com/watch?v=aXH8xtYxJOI&t=331s).

Порошенко П. О. під час брифінгу заявив дослівно таке: "Хочу наголосити, що матеріали цієї справи, які також були слідчими або працівниками Державного бюро розслідування передані, не зважаючи на таємницю слідства, пану Портнову, Російською Федерацією, країною-агресором, паном Небензею, були використані під час проведення засідання Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку для атаки на позиції України".

Очевидно, що наведена цитата за змістом абсолютно відрізняється від того, що нібито, за твердженням Позивача, було поширене Порошенком П. О...

2. Достовірність інформації

Положеннями статті 277 ЦК України встановлено таке:

"1. Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім'ї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації.

2. Право на відповідь, а також на спростування недостовірної інформації щодо особи, яка померла, належить членам її сім'ї, близьким родичам та іншим заінтересованим особам.

3. Частину третю виключено.

4. Спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила інформацію.

Поширювачем інформації, яку подає посадова чи службова особа при виконанні своїх посадових (службових) обов'язків, вважається юридична особа, у якій вона працює.

Якщо особа, яка поширила недостовірну інформацію, невідома, фізична особа, право якої порушено, може звернутися до суду із заявою про встановлення факту недостовірності цієї інформації та її спростування.

5. Якщо недостовірна інформація міститься у документі, який прийняла (видала) юридична особа, цей документ має бути відкликаний.

6. Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено у друкованих або інших засобах масової інформації, має право на відповідь, а також на спростування недостовірної інформації у тому ж засобі масової інформації в порядку, встановленому законом.

Якщо відповідь та спростування у тому ж засобі масової інформації є неможливими у зв'язку з його припиненням, така відповідь та спростування мають бути оприлюднені в іншому засобі масової інформації, за рахунок особи, яка поширила недостовірну інформацію.

Спростування недостовірної інформації здійснюється незалежно від вини особи, яка її поширила.

7. Спростування недостовірної інформації здійснюється у такий же спосіб, у який вона була поширена".

Частину третю статті 277 ЦК України було виключено (Закон від 27.03.2014 N1170-VII). На момент виключення нормою частини третьої статті 277 ЦК України було встановлено:

"Негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного".

Отже, чинне законодавство України не містить презумпції недостовірності інформації.

У той же час, відповідно до частини першої статті 81 ЦПК України "Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом". При цьому засоби доказування мають бути належними та допустимими.

Згідно із частиною другою статті 76 ЦПК України можуть бути доказами:

1) письмові, речові і електронні докази;

2) висновки експертів;

3) показання свідків.

Таким чином, Позивач має належним чином довести зокрема те, що поширена інформація є недостовірною (пояснення позивача та його представника до належних доказів не відносяться).

Відповідний розділ позовної заяви, а саме "ІІ. Поширення інформації, яка не відповідає дійсності, характер поширеної інформації", – містить обґрунтування щодо характеру поширюваної інформації, натомість не містить обґрунтування щодо її недостовірності. Більш того, у позовній заяві відсутні посилання на докази, якими Позивач обґрунтовує недостовірність поширеної інформації.

Одне лише твердження ("Повідомлення Порошенком П.О. і поширення Політичною партією "Європейська солідарність" та телеканалом "Прямий" інформації про те, що Портнов А.В. передав інформацію і матеріали по "справі моряків" Російській Федерації, а конкретно постійному представнику РФ в ООН Василю Небензю не відповідає дійсності і є неправдивою") з позовної заяви жодним чином не доводить недостовірність поширеної інформації

Крім того, звертаємо увагу суду на те, що Позивачем не оспорюється недостовірність слів щодо передання ДБР Позивачу матеріалів "справи моряків".

2.1. Акцентуємо увагу суду на тому, що матеріали справи моряків дійсно були використані Василем Небензею в ООН.

Зокрема, 16.07.2019 останній на засіданні Ради Безпеки ООН заявив зокрема таке (англійською): "I will only read out one quote by Andriy Portnov, former Deputy Head of the Administration of the President. Mr.Portnov returned to Ukraine one day prior to Mr.Zelensky's inauguration and filed an action at the National Bureau of Investigation against acts of ex-President Poroshenko regarding the incident in question. I quote: "The aforementioned events were the result of planned and unlawful acts by the person who at the moment was holding Office of Ukraine's President and was the Commander in Chief of Ukraine's Armed Forces. P.Poroshenko, acting purposefully, being part of an organized group, possessing the entire body of information about tension in the Kerch Strait and recognizing high probability of aggressive action by the Russian Armed Forces, fully understanding the risks of such action that might come in form of a threat to life, health or freedom of Ukrainian servicemen, damage inflicted on the military equipment and weaponry; ordered or cleared an order for a group of vessels of Ukrainian Armed Forces to reposition from the Black Sea to the Sea of Azov through the Kerch Strait, that at the moment was under full control of the Naval Forces of the Russian Federation, that were clearly and significantly superior in power), http://russiaun.ru/en/news/ukraine1607). Те саме російською: "Я вам зачитаю только одну цитату, о том, как вернувшийся на Украину за день до инаугурации президента бывший замглавы президентской администрации Андрей Портнов подал иск в государственное бюро расследований в отношении действий бывшего президента П.Порошенко в связи с упомянутым инцидентом. Цитирую: "Вышеуказанные события стали следствием спланированных и противоправных действий лица, которое на тот момент занимало должность президента Украины и было верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины. Так П.Порошенко, действуя умышленно в составе организованной группы лиц, владея всей полнотой информации о напряженной ситуации в Керченском проливе и сознавая высокую вероятность агрессивных действий Вооруженных сил Российской Федерации, полностью понимая риски своих действий в виде угрозы жизни, здоровью и свободе украинских военнослужащих, повреждения военной техники и оружия, приказал или согласовал приказ совершить переход корабельной группы ВМС вооруженных сил Украины из Черного моря в Азовское море через Керченский пролив, который находился под полным контролем значительно и очевидно превосходящих сил Военно-морского флота Российской Федерации" (http://russiaun.ru/ru/news/ukraine1607).

Наведене вище доводить достовірність відповідної інформації.

2.2. Акцентуємо увагу суду на тому, що ДБР дійсно передає інформацію Позивачу

Позивач є заявником у так званій справі моряків (https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_95a72b1c3ce64b939b0f8ee5a7f9d453.pdf, https://t.me/PortnovUA/703,%20https://bit.ly/30Nlyod). Положеннями КПК України не передбачене надання матеріалів досудового розслідування заявникові, особа, що має статус заявника також не наділена правом подавати клопотання про вчинення слідчих або процесуальних дій. Натомість, Позивач у своєму телеграм-каналі неодноразово повідомляв відомості досудових розслідувань, відкрито зізнавався у розголошенні таємниці досудового слідства та у наявності у нього джерел у Державному бюро розслідувань.

Наприклад:

- "Посмотрел посвящённый мне сюжет одиозного пропагандистского канала Порошенко Прямой. Ключевые тезисы – Портнов узнает что-то из недр ГБР раньше всех, он угрожает свободе слова и такого раньше никогда не было. Разъясняю специально для преступного сообщества Порошенко. Узнаю я всё раньше всех потому, что являюсь заявителем по ключевым преступлениям лидера вашей криминальной иерархии, сам подаю ходатайства, обращаюсь за проведением следственных действий, хожу на допросы и в суды и имею официальную переписку с ГБР" (https://t.me/PortnovUA/826);

- "Партия Порошенко обвиняет меня в чрезмерной осведомлённости в уголовных делах против Порошенко. Учитывая этот фактор, информирую, что сегодня суд удовлетворил очередную партию ходатайств следователей о доступе к документам в компаниях Порошенко Кузня на Рыбальском и телеканал Прямой. Фабула – отмывание преступных доходов, офшоры, оформление акций на подставных лиц, неуплата налогов" (https://t.me/PortnovUA/836);

- "Друзья, ходит слух, что завтра в Государственном бюро расследований состоится допрос Тигипко по делу об отмывании Порошенко 300 миллионов долларов (8 миллиардов гривен) при совершении сделки продажи через офшоры акций военного завода "Кузня на Рыбальском". Напоминаю, что в 500-гривневых купюрах эта сумма соответсвует 18,4 тонн, то есть полтора КамАЗа. Не переключайтесь" (https://t.me/PortnovUA/849);

- Уважаемые друзья, информирую, что Порошенко официально вызван на допрос в Государственное бюро расследований по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода Кузня на Рыбальском. Дата допроса – среда 17 июля, 9-30 утра. Приглашаем всех благодарных граждан встречать фигуранта к этому времени на крыльце ГБР. Перечень вопросов, которые граждане смогут задать главному государственному преступнику опубликую сегодня чуть позже. Самому фигуранту необходимо подготовить предметы первой необходимости, мыльные принадлежности, средства гигиены, матрас и два комплекта тёплых вещей в вертикальную полоску (https://t.me/PortnovUA/857)

- "Друзья, как человек информированный, информирую, что сегодня на допросе Порошенко вновь употреблял слова "не помню" и "не знаю". Ну и поучал всех жить, угрожал следователям и рассказывал о своём вкладе в государственное строительство. Но мы для того и начали всю эту историю, чтобы постепенно, процессуальным путём, помочь вспомнить, разузнать, осознать и после решения суда осмыслить" (https://t.me/PortnovUA/1019);

- "Друзья, на днях я предположил, что следующий допрос Порошенко состоится третьего сентября. Я пошутил. Третьего и десятого" (https://t.me/PortnovUA/1097);

Отже, немає сумнівів у передачі службовими особами ДБР інформації, матеріалів справ тощо. У той же час Позивач не наводить жодного доказу недостовірності спірної інформації.

3. Щодо негативного характеру поширеної інформації

Позивачем не наведено жодного належного та допустимого доказу негативного характеру поширеної інформації. Між тим, загальновідомим є факт створення Позивачем у Російській Федерації певної особи, що мала намір займатися юридичною діяльністю, отримання ним податкового номеру РФ (https://ru.tsn.ua/politika/advokat-feygin-zayavil-o-grazhdanstve-rf-u-portnova-kotoryy-vse-otricaet-1222809.html; https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/02/3/7057289/). За даними відкритих реєстрів (додаються) позивач був не тільки зареєстрований у РФ як підприємець, але й мав трирічний дозвіл на проживання. Отже, Позивач можливо сплачував податки на території РФ, мотивуючи це економічною вигодою. Справа моряків, як відомо, стосується захоплення країною-агресором українських моряків. У той же час, згідно із інформацію веб-порталу Вікіпедія (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_ (%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)) Позивач у 2014 році дозвіл на тимчасове проживання на три роки. Більш того, на тій же сторінці у Вікіпедії зазначено про переговори Сергія Глазьєва та Позивача, також зазначено, що під час захоплення РФ Автономної Республіки Крим, Позивач готував заяву Верховної Ради Криму (https://censor.net.ua/news/3047942/proekt_postanovleniya_vr_ark_vo_vremya_nachala_okkupatsii_gotovil_portnov_sovetnik_putina_glazev). Також певні джерела (http://vlasti.net/news/192014) стверджували, що Позивач був радником голови Газпрому та жив у РФ розкішно.

Отже, за більш ніж доброго ставлення Позивача до країни-агресора РФ вважаємо, що поширена інформація саме щодо Портнова А. В. не може вважатися негативною.

Відповідно до статті 201 ЦК України особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством, є, зокрема, честь, гідність і ділова репутація. У п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 N1 зазначено, що чинне законодавство не містить визначення понять гідності, честі чи ділової репутації, оскільки вони є морально-етичними категоріями й одночасно особистими немайновими правами, яким закон надає значення самостійних об'єктів судового захисту. 6 Під гідністю слід розуміти визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності, з честю пов'язується позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її діянь (поведінки) загальноприйнятим у явленням про добро і зло, а під діловою репутацією фізичної особи розуміється набута особою суспільна оцінка її ділових і професійних якостей при виконанні нею трудових, службових, громадських чи інших обов'язків.

Верховний Суд 17.12.2018 у Постанові по справі N646/8844/16-ц зазначає таке: "У статтях 3, 4, 6 Декларації про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації зазначено, що оскільки політичні діячі та посадові особи, які обіймають публічні посади або здійснюють публічну владу на місцевому, регіональному, національному чи міжнародному рівнях, вирішили апелювати до довіри громадськості та погодилися "виставити" себе на публічне політичне обговорювання, то вони підлягають ретельному громадському контролю і потенційно можуть зазнати гострої та сильної громадської критики у засобах масової інформації з приводу того, як вони виконували або виконують свої функції. При цьому зазначені діячі та особи не повинні мати більшого захисту своєї репутації та інших прав порівняно з іншими особами.

Суди правильно застосували наведені норми права та дійшли обґрунтованого висновку про відмову в позові, оскільки поширена відповідачами інформація про позивача є неприємною для неї, однак вона не виходить за рамки суспільної моралі. Інформацію висловлено у формі, яка не принижує гідність, честь чи ділову репутацію, не носить характеру завідомо неправдивих відомостей, не є розповсюдженням завідомо неправдивої інформації".

Оскільки Позивач є публічною особою, тривалий час був політичним діячом, то самостійно "виставив" себе на публічне політичне обговорення, інформація для Позивача, на нашу думку, не має бути неприємною і абсолютно точно, що ця інформація не виходить за рамки суспільної моралі.

За наявності відомостей, наведених вище, згадування прізвища саме Портнова А. В. в контексті передачі Російській Федерації інформації стосовно "справи моряків" не дискредитує Позивача, не завдає шкоди його честі, гідності та діловій репутації, оскільки зокрема, на нашу думку, саме це відповідає його моральним та політичним переконанням.

4. Висновки

Згідно із статтями 277, 297, 299 Цивільного кодексу України, частиною 4 статті 32 Конституції України, статтею 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, фізична особа має права на недоторканність своєї честі, гідності та ділової репутації, їх захист, а також право на спростування недостовірної інформації особою, яка поширила таку інформацію.

Пунктом 15 Постанови Пленуму Верховного Суду України N1 від 27 лютого 2009 року "Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи" (далі – Постанова Пленуму Верховного Суду України N1 від 27 лютого 2009 р.) передбачено, що "юридичним складом правопорушення, наявність якого може бути підставою для задоволення позову, є сукупність таких обставин: а) поширення інформації, тобто доведення її до відома хоча б одній особі у будь-який спосіб; б) поширена інформація стосується певної фізичної чи юридичної особи, тобто позивача; в) поширення недостовірної інформації, тобто такої, яка не відповідає дійсності; г) поширення інформації, що порушує особисті немайнові права, тобто або завдає шкоди відповідним особистим немайновим благам, або перешкоджає особі повно і своєчасно здійснювати своє особисте немайнове право".

Відповідно до пункту першого частини четвертої статті 277 ЦК України "Спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила інформацію".

Аналіз наведених норм дозволяє дійти висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог, пред'явлених до Порошенка П. О.:

- відсутня подія правопорушення;

- Порошенко П. О. не є автором та поширювачем відповідної інформації;

- поширена інформація є достовірною, а Позивач не довів її недостовірність належними та допустимими доказами;

- поширена інформація не є негативною, а Позивач не довів її негативний характер належними та допустимими доказами;

- поширена інформація не порушує особисті немайнові права Позивача.

На підставі викладеного вище,

Просимо:

у задоволенні позову відмовити у повному обсязі.

Запитання Позивачу

На підставі норм ст. 93 ЦПК ставимо такі запитання позивачу про обставини, що мають значення для справи:

1. Чи здійснює особисто Позивач публікацію інформації в інтернет-месенджері Telegram та у соціальній мережі Facebook за посиланнями https://t.me/PortnovUA, https://www.facebook.com/portnov.andrey.ukraine, https://www.facebook.com/andrey.portnov.56?

2. Чи визнає Позивач ту обставину, що 20.05.2019 він особисто опублікував в інтернеті власну заяву про вчинені кримінальні порушення від 20.05.2019, яка в подальшому стала складовою матеріалів досудового розслідування щодо "справи моряків", про яку йдеться в оскарженій публікації?

3. Чи вважає Позивач недостовірною оскаржену інформацію в тій частині де стверджується, що "матеріали "справи моряків", не зважаючи на таємницю слідства, були передані ДБР пану Портнову"?

4. Якщо відповідь на попереднє питання ствердна – чи заперечує Позивач власні публічні твердження про те, що він є "інформованою людиною і користується величезною кількістю конфіденційних джерел", і саме з таких джерел отримує дані досудового розслідування?

5. Хто саме (прізвища, ім'я, по батькові, посада у ДБР) інформує Позивача про досудові розслідування, що їх здійснює ДБР, зокрема, про "справу моряків)?

6. Чи вважає позивач, що оскаржена інформація є негативною?

7. Якщо відповідь на попереднє питання ствердна – чи вважає позивач, що негативна роль Російської Федерації, як держави-агресора, є консенсусною в українському суспільстві, і саме тому будь-які контакти з нею руйнують оцінку ділових і професійних якостей̆ особи, яка контактує?

8. Чи сплачував особисто Позивач та/або пов'язані з ним особи податки на території РФ?

9. Чи вважає позивач ту обставину, що він перебував на посадах заступника Глави Адміністрації Президента України-Керівника Головного управління з питань судової реформи та судоустрою, Радника Президента України, Першого заступника Глави Адміністрації Президента України у часи президентства Віктора Януковича, обставиною, яка негативно впливає на суспільну оцінку його якостей̆ в очах оточуючих?

Додатки.

1. Роздруківка промови Василя Небензі на засіданні Радбезу ООН 16.07.2019 англійською та російською мовами на 11 сторінках.

2. Роздруківки з телеграм каналу Позивача, що підтверджують подання ним до ДБР повідомлення про злочин та подальший виток інформації з ДБР на 11 сторінках.

3. Роздруківки публікацій зокрема щодо юридичної діяльності Портнова на території РФ, проживання у РФ тощо на 21 сторінках.

4. Роздруківка з веб-порталу Вікіпедія щодо Позивача на 7 сторінках.

5. Роздруківки публікації щодо можливих телефонних перемовин Сергія Глазьєва зокрема щодо Позивача на 2 сторінках.

6. Роздруківка профайлу Портнова А. В. (rusprofile.ru).

7. Роздруківка виписки з Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців щодо Портнова А. В. від 30.08.2019.

8. Оригінал ордеру,

9. Належним чином посвідчена копія свідоцтва Голованя І. В. про право на зайняття адвокатською діяльністю.

10. Документи, що свідчать про направлення відзиву та доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

02.09.2019 І. В. Головань

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику