Цензор.НЕТ

25.11.13 17:47

Обнародовано содержание нового законопроекта оппозиции о лечении осужденных за границей

Представители оппозиционных фракций в рабочей группе по подготовке законопроекта по лечению Юлии Тимошенко зарегистрировали законопроект № 3693 о внесении изменений в проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перерыва в отбывании наказания". В пояснительной записке отмечается, что основной задачей законопроекта является обеспечение лицам, осужденным к лишению и ограничению свободы, права на здравоохранение в медицинских учреждениях за пределами учреждений исполнения наказаний (в том числе за рубежом).

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на пресс-службу «Батькивщины».

Головні положення цього законопроекту зводяться до таких змін:

Перше. Передбачено можливість перерви у відбуванні покарання для особи, засудженої до позбавлення або обмеження волі.

Таке рішення приймається судом за таких умов:

1) засуджена особа під час відбування покарання захворіла на хворобу, що унеможливлює дотримання нею встановленого кримінально-виконавчим законодавством режиму відбування покарання;
2) якщо належне лікування такої хвороби неможливо провести в медичних закладах України;
3) якщо перебіг хвороби без належного лікування за кордоном створює небезпеку для життя особи чи настання тяжких наслідків для її здоров'я;
4) є висновки медичної установи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері виконання покарань, медичної установи центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, та відповідної іноземної медичної установи про необхідність та/або доцільність лікування особи за межами України, письмової згоди відповідної іноземної медичної установи прийняти таку особу на лікування,
5) засудженим внесено грошову заставу як гарантію додержання ним умов лікування та повернення до України після закінчення визначеного судом строку лікування за межами України;
6) лікування засудженого за кордоном здійснюється самим засудженим або його родичами за рахунок власних коштів.

Друге. Рішення про звільнення засудженої особи для її лікування за кордоном приймає суд виключно за заявою самої особи або поданням начальника установи виконання покарань на підставі такої заяви засудженого.

Третє. Засуджений, який висловив ініціативу про лікування його за кордоном, дає письмове зобов'язання повернутися до України в десятиденний термін після завершення лікування. Це положення спрямоване на запобігання ухилення засудженого від відбування покарання.

Четверте. Лікування за кордоном допускається лише у країні, з якою Україною укладено договір про правову допомогу, що передбачає можливість подальшої екстрадиції такої особи. Якщо засуджений не повернувся після лікування в Україну, то до нього у встановленому законом порядку застосовується екстрадиція. Це положення також спрямоване на запобігання ухилення засудженого від відбування покарання

П'яте. Чітко визначено перелік категорій засуджених, до яких не може бути застосоване таке звільнення. Це обмеження стосується найбільш небезпечних злочинців, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини, поєднані з насильством, проти основ національної безпеки, хабарництво, тероризм, участь в організованих злочинних угрупуваннях, найбільш небезпечні злочини, пов'язані з наркотиками, тощо.

Шосте. Передбачена можливість направлення засудженої особи для подальшого відбування покарання, якщо вона без поважних причин не розпочала або припинила лікування, залишила медичний заклад або іншим чином ухиляється від лікування. Рішення про це приймає суд.

Сьоме. Перерва у відбуванні покарання для лікування особи за межами території України встановлюється судом на строк до одного року та може бути продовжена судом, але не більше, ніж на один рік.

Питання про зміну іноземного лікувального закладу розглядається не більше двох раз щодо однієї особи і вирішується судом за мотивованою заявою особи, яка проходить лікування, на підставах і у порядку, встановлених цією статтею для вирішення судом питання про перерву у відбуванні покарання. Зміна іноземного лікувального закладу відбувається в межах строку, встановленого судом для перерви у відбуванні покарання для лікування за межами України, і не перериває його перебіг.

Восьме. Після завершення строку перерви у відбуванні покарання для лікування особи за межами України суд:

1) звільняє особу від подальшого відбування покарання з підстав, встановлених законом;
2) направляє особу для відбування невідбутої частини призначеного судом покарання".

Проектом передбачено внесення відповідних змін до Кримінального, Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів, які необхідні для встановлення підстав, умов, процедури та правових наслідків звільнення засуджених для лікування їх за кордоном.

Авторами законопроекту є народні депутати України Андрій Кожем'якін, Ірина Геращенко, Андрій Міщенко, Ірина Луценко та Геннадій Москаль.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику